Va informam ca datele dumneavoastra sunt stocate si folosite de catre noi, atunci cand folositi contact form-ul sau booking form-ul, pentru a ne contacta sau a face o rezervare.

Drepturile dumneavoastra, conform GDPR

Dreptul de acces

In primul rand, dorim sa va informam ca acest site nu foloseste informatiile dumneavoastra in alte scopuri decat pentru a avea contact cu dumneavoastra si a comunica detalii despre evenimentul la care doriti cabinafotoevents.

Dreptul la rectificare

Conform Articolului 16, aveti dreptul de a ne cere modificarea datelor dumneavoastra.

Dreptul de a fi uitat

În conformitate cu Articolul 17, persoanele pot solicita ca datele lor să fie șterse în anumite circumstanțe specifice. Aceste circumstanțe includ, dar nu se limitează la cazurile:

  • Când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate

  • Când persona vizata își retrage consimțământul

  • Când datele au fost procesate ilegal

Pentru a va sterge datele, trebuie doar sa ne dati un email in care sa solicitati acest lucru.

Dreptul la restricționarea prelucrării

În conformitate cu Articolul 18, persoanele fizice au dreptul să limiteze modul în care datele lor sunt prelucrate în anumite circumstanțe.

Dreptul la portabilitatea datelor

Conform Articolului 20, persoanele au dreptul să primească datele lor cu caracter personal în scopul utilizării lor în altă parte.

Dreptul la opozitie

Articolul 21 prevede că persoanele au dreptul de a se opune prelucrării datelor în anumite circumstanțe “cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță”.